COUNTERTERRORISM TRAINING POLAND

Referencje


 

filipowska Grzegorz... "Cichy"... Z pewnością, należy do osób obok których nie sposób przejść obojętnie. Może wzbudzać skrajne emocje, ale to przywilej niewielkiego grona ludzi o niezwykłych, bardzo złożonych osobowościach. Grzegorz właśnie taki jest. Odwaga, talent, pasja, imponująca determinacja w dążeniu do celu, zaangażowanie, niezwykła intuicja i wyobraźnia to "wybuchowa mieszanka" tylko nielicznych jego zalet. Do tego należałoby dodać nieprzeciętną inteligencję, umiejętność logicznego myślenia, blyskawicznego kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, przewidywania konsekwencji zdarzeń i podejmowania właściwych decyzji w warunkach ekstremalnych. Zdecydowanie bardzo mocą stroną Grzegorza jest zdolność do adaptacji bez względu na okoliczności, umiejętność bardzo szybkiego uczenia się i bezbłędnej analizy sytuacji. We współpracy zachowuje pełen profesjonalizm. Dba o jasne, przejrzyste reguły, wzajemny szacunek, lojalność oraz zaufanie. Współpracownikom gwaratuje swobodę i przestrzeń w realizacji określonych zamierzeń. Ma, budzące ogromny podziw, kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Mogłabym jeszcze długo wymieniać, ale na sam koniec już, powiem tak: osobiście cenię Grzegorza za mądrość życiową i za to, że sukces osiągnął ciężką pracą. Jest życzliwy, koleżeński i otwarty. Mimo osiągnięć, nie osiadł na laurach i jest wciąż gotowy do podjęcia nowych wyzwań. Nie tylko, nie boi się rywalizacji na różnych polach, ale wręcz stwarza wciąż sytuacje w których może sprawdzić swoje możliwości. Potrafi też obudzić motywację i stanowi inspirację dla innych osób.

Monika Filipowska
psychologcichy „Cichego” znam osobiście od kilku lat. Od początku naszej znajomości przyglądałem się jego rozwojowi z wielkim podziwem. Do zmierzonego przez siebie celu dąży z uporem. Postawił sobie bardzo wysoko porzeczkę. Dziedzina, którą się zajmuje jest obecnie bardzo popularna ale nie brakuje w niej autorytetów jak i domorosłych specjalistów. Uważam, że w tym wielkim gąszczu ma już swoją ugruntowaną pozycje.

Grzegorz Mikołajczyk swoją wiedzę w dużej mierze czerpie z własnego doświadczenia i codziennej praktyki. Ciężko pracuje jako szkoleniowiec przekazując swoją wiedzę funkcjonariuszom różnych służb państwowych. Zagadnienia poruszane w ćwiczeniach przez niego powadzonych, pokazują dużą dozę realizmu i praktycznych umiejętności niezbędnych w prawdziwych działaniach. Najistotniejszą ich cechą jest fakt przekazywania jej nie przez teoretyka a osobę zaprawioną w boju.

„Cichy" brał udział w akcji jako członek grupy bojowej, która w pomyślny sposób rozwiązała sytuację zakładniczą. Za wyjątkowe męstwo i odwagę, gdzie z narażeniem własnego zdrowia i życia uratował rodzinę przetrzymywanych przez uzbrojonych przestępców, odznaczony został przez Prezydenta RP odznaczeniem państwowym — Krzyż Zasługi za Dzielność.

Grzegorz Mikołajczyk opracował swoje procedury ochronne i prowadzi działalność szkoleniową w kierunku prowadzenia ochrony osobistej, działalności zespołu ochrony osobistej oraz członka ochrony osobistej. System ten może być wykorzystywany w pracy zespołów ochrony VIP oraz CPP.

„Cichy" opracował system szkolenia grup HRT (uwalniania zakładników), „zatrzymania wysokiego ryzyka", który wdraża podczas prowadzonych przez siebie szkoleń. Z wiedzy tej korzystają m.in. funkcjonariusze służb państwowych wyjeżdżający na misje stabilizacyjne.

Grzegorz Mikołajczyk jest szkoleniowcem prowadzącym zajęcia z taktyki i techniki interwencji, taktyki antyterrorystycznej oraz strzelania. Duże umiejętności jakie posiada, potrafi w doskonały sposób przekazać swoim podopiecznym. Rzutuje to na szybki rozwój jego grupy oraz coraz większą popularność w kraju. Coraz częściej spotykam się z pozytywnymi opiniami na jego temat i działalności przez niego prowadzonej.

„Cichy" jest ponadto doskonałym instruktorem sportów walki. Specjalizuje się w systemach walki w kontakcie bezpośrednich sztukach i sportach walki o charakterze „bez zasad" oraz systemach paramilitarnych i parawojskowych. Jest ekspertem od praktycznych porad na temat obrony własnej, przekazywanych w bardzo przystępnej dla każdego formie.

nadkom. Wojciech Żmija
Oficer Antyterroru


 

cichy Znam Grześka, szkoliłem go, i pracowałem z nim. Jest instruktorem, którego darzę osobistym uznaniem za pracę nad sobą i własnym profesjonalizmem. Należy do grupy, która wyznacza standardy w szkoleniu.

dr. Andrzej Bryl


 

 


 

gajewski Moim zdaniem „Cichy” należy do ścisłej czołówki polskich instruktorów zajmujących się profesjonalnym szkoleniem jednostek specjalnych. Swoją pozycję osiągnął ciężką pracą, uporem ale przede wszystkim wiedzą i doświadczeniem. Jest to człowiek wszechstronnie wyszkolony, o czym świadczą liczne certyfikaty (również międzynarodowe). Fakt, że od ponad dziesięciu lat służy w SPAT sprawia, że cały czas zmuszony jest pogłębiać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje (dlatego też, ma przewagą nad wieloma instruktorami którzy nigdy nie służyli w formacjach mundurowych albo są już „emerytami”).

Grzesiek jest otwarty na nowe rozwiązania, często są to pomysły nieszablonowe, lecz nie wynika to z chęci wyróżnienia się, ale zawsze ma na celu poprawę dotychczasowych procedur i związanych z nimi warunków bezpieczeństwa. Jego „patenty” są przemyślane, a przede wszystkim potrafi je uzasadnić.

Prowadzone przez „Cichego” oraz jego zespół zajęcia stoją na najwyższym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Charakteryzuje je umiejętność powiązania wielu różnych elementów - z pozoru niezwiązanych ze sobą w logiczną całość - w jednym ćwiczeniu taktycznym.

„Cichego” wyróżnia sporadycznie występująca u ludzi cecha, a mianowicie skromność oraz fakt, że szczególne miejsce w jego gradacji wartości zajmuje honor. Ponadto jest on pasjonatem, który swoją pracę traktuje jak misję i chyba tu należy szukać tajemnicy jego sukcesów.

Arkadiusz Gajewski
Oficer WP


CSPHannibal - dowódca wojsk antycznej Kartaginy kiedyś powiedział: Albo znajdziemy drogę albo ją sami wytyczymy Grzesiek "Cichy" Mikołajczyk, według mojej oceny, należy właśnie do tego typu profesjonalistów, szuka najlepszych rozwiązań, a kiedy stwierdza, że one tak naprawdę nie istnieją - wytycza nowe kierunki działań.

Poznałem Grześka jako szkoleniowca oraz jako uczestnika szkolenia specjalistycznego, którego byłem opiekunem. W pierwszej roli dał się poznać jako doskonale merytorycznie i metodycznie (rzadkość na polskim rynku) przygotowany instruktor. W drugiej zaś jako skromny i zdyscyplinowany zawodowiec. Jako uznany fachowiec został zaproszony przez Biuro Kadr i Szkolenia KGP do prac w zespole opracowującym programy szkolenia dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców oraz dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych. Instruktorzy taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wielokrotnie uczestniczyli w organizowanych przez Cichego szkoleniach i korzystali z doświadczeń podczas licznych konsultacji. Współpracę tę oceniam jak wielce owocną i wartościową. Osobiście Cichego cenię głównie za to, że jest zdeterminowany w osiąganiu założonych celów oraz za to, że mając swoje zdanie nie strzępi języka jak pieski oszczekujące podążającą karawanę nadkom. Tomasz Maczuga

Zastępca Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych
Centrum Szkolenia Policji w Legionowieantyterrorysta Poznałem Grześka jeszcze przed przyjściem do firmy. Już wtedy wybierając wojska powietrzno-desantowe swoją przyszłość wiązaliśmy z pracą w jednostkach specjalnych by w końcu spotkać się w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji.

Nie będę pisał o medalach, dyplomach i specjalistycznych uprawnieniach, które otrzymał „Cichy” pokonując ciężką drogę brnąc ciągle do przodu. Nie ulega wątpliwości, że nikt nie zasłużył na nie tak jak on. Przez lata naszej pracy „Cichy” osiągnął perfekcyjny poziom wyszkolenia, który potrafi znakomicie wykorzystać. Czasem wydawało mi się, że on z tym wszystkim już do nas przyszedł i dlatego zawsze będzie nas wyprzedzał o krok. Jest fundamentem nowego polskiego antyterroryzmu i tak jak w walce „bez reguł”, którą kocha tak i w naszej pracy jest mistrzem.

Znam tylko dwie osoby znakomicie potrafiące nauczać i szkolić innych tylko, że Grzesiek bazuje jeszcze na własnym doświadczeniu i codziennej praktyce. Cały czas podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje. Wszystkie nowinki wdraża w boju by wyciągnąć z nich to, co najlepsze. Dla mnie jest profesorem, od którego wszystkiego trzeba się uczyć.

Grzesiek Mikołajczyk jest człowiekiem, dla którego w walce poświęciłbym swoje życie i wiem, że bez chwili namysłu zrobiłby podobnie.

Antyterrorysta, przyjaciel
„Boguś„bor "Grzeska poznałem ładnych kilka lat temu pracując jeszcze w innej formacji. Przyznam, że początkowo podchodziłem do jego osoby i prowadzonych szkoleń sceptycznie, jak do wszystkiego co nowe.

Dopiero wielokrotne uczestnictwo w prowadzonych przez niego zajeciach pozwoliło mi docenic jego fachowość i wszechstronne umiejętności zarówno merytoryczne, jak i metodyczne.

Grzegorz jest perfekcjonistą, osobą stale poszukującą nowych, jak najlepszych rozwiązań.

Potrafi powtórzyc daną rzecz setki razy aby znaleźć idealny sposób rozwiązania danej sytuacji. Nie boi sie dużych wyzwań szkoleniowych i organizacyjnych, czego przykładem są organizowane przez niego cyklicznie ćwiczenia zgrywające różnych służb i formacji.

Organizowane przez niego zajęcia wyróżniają się dużą wszechstronnością i realizmem, tak niezbędnym dla prawidłowego szkolenia. Jego osobista postawa moralna i obywatelska predystynuje go do bycia wzorem do naśladowania nie tylko dla innych funkcjonariuszy, ale przede wszystkim dla wszystkich młodych ludzi chcących związać swoją przyszłośc z mundurem. Wszystkie wymienione przeze mnie cechy sprawiają, że dla mnie osobiście Grzesiek jest "Primus inter Paris" wśród ludzi zajmujących się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa."

Dariusz
Oficer Biura Ochrony Rząduczarny Bez przesady i lizusostwa mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że o człowieku, który nosi ten pseudonim można by napisać scenariusz filmowy, który byłby hitem.

Poznałem Cichego wiele lat temu i od razu zaimponował mi swoją skromnością i otwartością na świat i ludzi! Jego wiedza i umiejętności są dla mnie imponujące. W momentach kiedy podejmował jakiekolwiek działanie robił to całym sercem i to jest niezmienne.

Cieszę się, że nasze drogi często się przecinają bo okazało się, że jeszcze żyją prawdziwi ludzie. Mimo, że tak wiele osiągnął zawsze gotowy jest dzielić się wiedzą z właściwymi ludźmi. Jako instruktor BAS i asystent dr. A. Bryla miałem okazję prowadzić zajęcia na które mnie zapraszał a które, doskonale poprowadziłby sam. Jego wiedzę na tematy działań specjalnych oceniam bardzo wysoko a forma przekazu utwierdziła mnie, że Cichy powinien stanowić trzon kadry szkolącej służby mundurowe w naszym kraju!

Asystent dr. A. Bryla, instruktor BAS
Jarek Bielan „ Czarny"gorgul Dariusz Gurgul – Reprezentant United States Muay Thai Association Europe. Coach Thai Boxing USMTA. Współpracownik Mejiro Gym Thai Boxing Amsterdam – Holland & United States Muay Thai Association in New York – USA.Bodyguard & Security Personal Instructor International Security Services ISS. Expert Hand to Hand Military Combat B.B.C

"Cichy" jest pragmatykiem i “ Quest” poszukującym rozwiązań i koncepcji dotyczących Anti- Terror Street Fighting. Jest wysokiej klasy szkoleniowcem. Bezgranicznie oddany temu co robi. Nie uważa się za wielkiego eksperta i instruktora. Nie ogranicza się i nie zaszeregowuje w jednym systemie czy stylu. Czerpie wiedzę z różnych systemów zarówno uderzających jak i parterowych wprowadzając to do swojego systemu STREET BOXING Fight & Tactics.

Posiada specjalistyczną i bardzo cenną wiedzę wyniesioną z jednostki specjalnej oraz bagaż doświadczeń z systemów walki „bez określonych zasad„.

Cichy startował jako zawodnik w moim Team w walkach „ bez reguł „ – z sukcesami. Niestety musiał się wycofac. Ostry, twardy i przede wszystkim myślący fighter. Na pewno jako zawodnik w tej formule zaszedłby daleko, lecz wybrał „nie sport„!!!

Cichy szkoli służby mundurowe do walki AT/CT i formacje ochronne Bodyguardów z Taktyki Ochrony VIP BG – CPP. Fakt, iż został odznaczony przez Prezydenta RP odznaczeniem Państwowym – „Krzyż Zasługi za Dzielność„ powinno osobom uczącym się od niego dać wiele do myślenia. Odznaczenie, które posiada jest wysoko honorowane w resortach para-militarnych w USA. Kontaktując się ze mną zaczynają się nim interesować instruktorzy spoza granic naszego Państwa, celem nawiązania współpracy do działań taktycznych, co świadczy o jego kwalifikacjach i fachowości.

Polecam Go jako Experta i Instruktora dla osób chcących nauczyć się walczyć w realnych sytuacjach oraz szkoleniowca dla służb mundurowych i bodyguardów.

...przez ból, pot i krew do zwycięstwa...”
Dariusz Gurgul.


 

kossek Na polskim rynku instruktorów formacji mundurowych, roi się od różnego rodzaju prestidigitatorów, osób, które przynoszą więcej szkody niż pożytku dla kursantów. Od pewnego czasu da się zaobserwować pewną tendencję, że za szkolenia jednostek przeznaczonych do działań nieregularnych, chcą się zabierać osoby, które nigdy w tych jednostkach nie służyły i kompletnie nie znają specyfiki działań takich jednostek. Dlatego właśnie bardzo się ucieszyłem, kiedy się dowiedziałem, że Grzesiek postanowił zająć się taką działalnością wraz ze Swoim zespołem, bo to zespół złożony z bardzo solidnej grupy ludzi. Uważam, że jego doświadczenia wyniesione z ciężkiej pracy w wiodącym pododdziale antyterrorystycznym, będą bezcenne dla osób chcących nauczyć się walczyć w realnych sytuacjach. Mam również nadzieję, że oprócz bardzo solidnego warsztatu merytorycznego, jego inicjatywa będzie swoistym pomostem, przybliżającym kursantom pracę w oddziałach AT. W naszym kraju brakuje autorytetów dla ludzi młodych, myślących o rozpoczęciu kariery w różnego rodzaju siłach specjalnych. Jestem przekonany, że Grzesiek jest i nadal będzie takim właśnie autorytetem, drogowskazem zarówno dla młodych pasjonatów oraz dla doświadczonych profesjonalistów chcących zebrać kolejne doświadczenia".

Marcin Kossek.
Instruktor zagranicznych
jednostek antyterrorystycznych.

 

 a_dygant "Współpraca z Grzesiem to gwarancja, że nic nikomu się nie stanie. Jest poważny, odpowiedzialny i oddany. Nigdy nie zapomnę jak w jakiejś scenie skakał z czwartego piętra. Chyba z sześć razy pod rząd, bo tyle było dubli. To profesjonalista w każdym calu. Uwielbiam z nim pracować. A w dodatku jest bardzo przystojny :)”

Agnieszka Dygant
Aktorka


„Cichego” i jego współpracowników poznałem przed otwarciem Wrocławskiego Parku Wodnego do użytku. Potrzebowaliśmy wówczas pilnie drobiazgowego sprawdzenia całego obiektu pod kątem bezpieczeństwa zarówno bawiących się w nim gości, jak i personelu. Nie chcieliśmy powierzać tego zadania komuś przypadkowemu. Dlatego mój wybór padł na Grześka i jego ekipę – ludzi z ogromną wiedzą teoretyczną i nie mniejszym doświadczeniem praktycznym, specjalistów najwyższej klasy.

Wrocławski Park Wodny to bardzo specyficzny obiekt rekreacyjny, wymagający równie specyficznych procedur w zakresie bezpieczeństwa, dostosowanych do rozmaitych zagrożeń, jakie mogą tu wystąpić. Ekipa „Cichego” wykonała naprawdę mrówczą pracę, by ten obiekt poznać, przewidzieć wszelkie możliwe do przewidzenia ryzyka i opracować metody postępowania w wypadku wystąpienia zagrożeń. Pracowaliśmy nad tym wspólnie, dzięki czemu osobiście mogłem się przekonać, że zaangażowałem do tego zadania fachowców „z najwyższej półki”.

„Cichy” i jego współpracownicy z ogromną gorliwością i zapałem przeszkolili personel Parku Wodnego na wypadek rozmaitych okoliczności – począwszy od ratownictwa medycznego w wypadku zwykłego omdlenia, aż po zasady postępowania w sytuacji zamachu terrorystycznego czy katastrofy. Szkolenia te przeprowadzali w bardzo interesujący sposób, fascynując uczestników nie tylko ogromem wiedzy, ale przede wszystkim dużym talentem w jej przekazywaniu i umiejętnością zaktywizowania słuchaczy. To znakomity przykład na to, że nie wystarczy coś umieć doskonale wykonać. Prawdziwe mistrzostwo posiadł ten, kto umiejąc wykonać, umie też innych tego nauczyć.

Zarówno podczas szkoleń personelu, jak też w czasie konsultacji na temat bezpieczeństwa obiektu, „Cichy” i jego ekipa wykazywali się zaangażowaniem i gorliwością daleko wykraczającą poza obowiązki wynikające z zawartego kontraktu, na przykład osobiście angażując się w ochronę bezpieczeństwa w obiekcie oraz dzieląc się z personelem bardzo cennymi spostrzeżeniami.

Chyląc czoła przed profesjonalizmem, umiejętnościami i doświadczeniem „Cichego” i jego współpracowników, chcę również podkreślić ujmującą życzliwość, chęć niesienia pomocy i zadziwiającą wręcz skromność komandosów, którzy w swoim niebezpiecznym i trudnym zawodzie osiągnęli bardzo wiele, a w kontaktach międzyludzkich są po prostu bardzo sympatycznymi, ciepłymi i serdecznymi ludźmi.

Z całą odpowiedzialnością i przekonaniem polecam wszystkim administratorom dużych obiektów użyteczności publicznej kontakt z ekipą „Cichego”. To fachowcy najwyższej klasy, a współpraca z nimi daje oprócz poczucia bezpieczeństwa, również radość i satysfakcję.

Dyrektor
Krzysztof Kiniorski


Referencje, Certyfkaty, Listy Polecające, Odznaczenia oraz inne wyróżnienia

Joomla templates by a4joomla
Google+

UWAGA! ! Strona używa plików COOKIES, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information